CHEMOTON


Gánti Tibor professzor tudományos munkásságának legfontosabb területe, élete fő műve a CHEMOTON-ELMÉLET. Ez magában foglalja a fluid (kémiai) automaták egzakt, kvantitatív elméletét és annak alkalmazását az élő rendszerekre, az élő és élettelen elválasztását, az élet minimál modelljét, az élet keletkezésének és mesterséges előállításának elméleti alapjait. Ez szolgál alapul az EU legfontosabb nanotechnológiai programjának az u.n. PACE programnak a megvalósításához.

Az élet alapjait kutatva megalkotta a biológia egységes, egzakt alapjait, a rendszerkémia alapját. A körfolyamati sztöchiometria kidolgozásával megteremtette azok kvantitatív tárgyalásának lehetőségét.