A chemoton elmélet


A chemoton elmélet
a XX. Század egyedülállóan átfogó, egzakt és kvantitatív, úttörő és meglepő tudományos elmélete, amely az anyag szerveződését és szervezhetőségét a kémiai folyamatok oldaláról mutatja be.

Egyedülállóan átfogó, mert az elemi kémiai reakciók összekapcsolhatóságától indulva a reakcióláncokon és hálózatokon keresztül a kémiai körfolyamatokig és azok összekapcsolásáig lépésről lépésre haladva eljut a fluid (kémiai) masinériák tervezéséig és megvalósításáig, az autokatalítikus körfolyamatok működésének az összekapcsolásával, pedig az önreprodukáló automaták tervezéséig. Ezekbe beépítve a fluid információtárolást bizonyítja, hogy az önreprodukáló programvezérelt fluid (kémiai) automaták, a chemotonok, élő rendszerekként viselkednek. Másrészt bizonyítja, hogy az élő rendszerek kémiai alapműködésüket tekintve chemoton organizációjú rendszerek, s ezáltal átlépve a kémia és biológia határát megteremti az élet minimálrendszerét, amely a körfolyamati sztöchiometria segítségével kvantitatíve is definiálható. Ennek segítségével lépésről lépésre felvázolható az élet keletkezésének folyamata egészen az információs szekvenciák megjelenéséig, azaz az enzimek és a gének születéséig. Egyben útmutatást ad a mesterséges élő rendszerek szintéziséhez.

Egzakt és kvantitatív, mert a chemoton elmélethez kidolgozásra került az aritmetika egy új mellékága, az un. Körfolyamati sztöchiometria, amely a visszacsatolt hálózatok (körfolyamatok) esetében is lehetővé teszi azok aritmetikai jellemzését. Ezáltal - ellentétben pl. Darwin hasonlóan nagyívű evoluciós elméletével - a chemoton elmélet minden egyes lépése matematikailag is jellemezhető és mennyiségileg számolható. Ez teszi lehetővé a fluid (kémiai) automaták mérnöki módszerekkel történő tervezhetőségét is.

Úttörő és meglepő, mert senki sem vizsgálta még konzekvensen végig, hogy kémiai reakciókból hogyan lehet lépésről-lépésre egyre bonyolultabb masinériákat készíteni és meglepő, mert e masinériák a bonyolultság egy bizonyos fokán átlépik az élő és élettelen határát. Innen kezdve e konstrukciók már nem a kémia, hanem a biológia területéhez tartoznak.

A chemoton elméletet
Gánti Tibor alkotta meg a vasfüggöny mögött fél évszázados kutatás árán. Lévén politikailag, földrajzilag és nyelvileg elszigetelve a világtól, kutatási eredményei döntő mértékben csak magyar nyelven lettek publikálva. Ezek az eredmények 2003 végén a nemzetközi tudományos világ számára is elérhetők lettek az alábbi, angol nyelven megjelent könyvek révén:

1./ The Principles of Life
With a commentary by James Griesemer and Eörs Szathmáry. Oxford University Press, 2003

2./ Chemoton Theory. Vol. 1.
Theoretical Foundations of fluid Machineries. Kluver Academic/Plenum Publishers, 2003

3./ Chemoton Theory. Vol. 2.
Theory of Living Systems. Kluver Academic/Plenum Publishers, 2003

Created by EasyDesign®