A kvarkoktól a galaktikus társadalmakig

Alcíme: Az anyag evolúciója az elemi részektől a csillagközi társadalmakig

Kossuth Könyvkiadó, 1975
pdf


Nyílt levél az olvasóhoz

"Kedves Olvasóm!

Mentegetődzésképpen és  talán egy kissé segítségként is írom előszó helyett e nyílt levelet. Könyvem Ön által már ismert nagyképű címe (és nem kevésbé nagyképű alcíme) miatt nem kívánom mentegetni magam, hiszen valóban azt szeretném nyújtani, amit a cím és az alcím takar: egységes képet az anyag szerveződéséről, organizációs hierarchiájáról, fejlődésének útjáról, figyelembe véve azt, hogy a természet egész, csak az ember szaggatta darabokra különböző tudományágai által, és az ember is csak azért tette ezt, mert egyszerre az egésszel, az anyag végtelen változatosságával, sokrétű formáival és bonyolult törvényeivel képtelen volt megbirkózni. Szét kellett darabolnia részekre, és a részeket vizsgálni, azokat boncolgatni, azokon át ismerni meg a világmindenség törvényeit.

Az egésznek ilyen részeire való darabolása csak a megismeréshez vezető kényszerpálya korai szakasza. A cél mindenképpen a teljes egész összefüggéseinek, törvényeinek és működésének megismerése, egységes szemléletben való áttekintése. Ebben a könyvben valami ilyesmit próbáltam megvalósítani. Az organizációs hierarchia és az evolúciós törvények segítségével egységes képet adni a természetről.

Ám e szép feladat magában hordja belső ellentmondásait is. A legkülönbözőbb tudományágakról van benne szó, az atomfizikától a csillagászatig, a kémiától a biológiáig, a geológiától a filozófiáig. Kinek a számára írtam hát a könyvet? Az Ön számára, kedves Olvasó, legyen bár fizikus vagy fizikai dolgozó, költő vagy könyvelő, orvos vagy kibernetikus. Az Ön számára, bárki legyen is, mert ha olvassa e könyvet, akkor a téma bizonyára érdekli. E könyv gondolatait mindazoknak szánom, akik elméjüket nemcsak a saját mindennapi világukra, hanem a tér és idő távolabbi szférái felé is kitárják.

Új ismereteket megszerezni csak a régi ismeretekre építve lehet. De ez az ismeretanyag szakmánkén  és emberenként változik. Ilyen rendkívül széles területen mozogva bizony alig lehet találni olyan egységes ismeretanyagot, amelyre az új építményt alapozhatnánk. Márpedig e könyv zömében olyan új eredményeket és ismereteket tartalmaz, amelyeket az egyetemeken sem tanítanak még. Azután nem elég csak közölni az újat, hitelt érdemlően bizonyítani is kell helytálló voltát. Ezért található a kötetben számos adat, bizonyítás, magyarázat. Ezeket kényszerből adom közre, és nem ezeket tartom könyvem lényegének. Felhatalmazok, sőt biztatok minden olvasót arra, hogy ha számára ismert, unalmas, avagy nehéz részbe ütközik, nyugodtan lapozza át. Amit lényegesnek tartok, az a szemléletmód, annak a meglátása, hogy csak egységes és oszthatatlan természet van, s ezen egységes természet törvényei minden létezőn uralkodnak. Ha jó a könyv, akkor az olvasó számára az adatközlő részek nélkül is meg kell elevenedniük az összefüggéseknek.

A könyv első, de második része után is rövid összefoglalás található. Az első rész összefoglalásának elolvasása bizonyára elegendő alapot ad a könyv második részének felszínesebb megértéséhez, az első és második rész összefoglalásának elolvasása pedig a harmadik rész megértését segíti. Azért állítottam ilyen módon össze a könyvet, hogy ki-ki saját ízlése szerint és saját érdeklődésének megfelelően súlyozhassa az olvasnivalókat.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a könyvnek ne lenne szigorú és következetes logikai felépítése az első fejezettől az utolsóig, és természetesen legnagyobb örömömre az szolgálna, ha minél több olvasóm olvasná el az első mondattól az utolsóig könyvemet."

Budapest, 1972. október 29.

A szerző

Created by EasyDesign®