Az élet princípiuma

Negyedik, magyar nyelvű, átdolgozott kiadás
OMIKK, 1983
pdf

Készült a második kiadás alapján (Gondolat, 1978)


„Egyesek a tudománytörténet új korszakokat hozó felfedezéseihez hasonlítják a chemoton elméletet, mások mereven elutasítják. Az olvasó,  -  ha nem is a szakmai részletekről  -  de a koncepció egészéről maga alkothat ítéletet e könyv elolvasása után, hiszen ebben a szerző a szűkebb szakmai részletek s az egyenletek elhagyásával olvasmányosan, érdekfeszítően vezeti végig az olvasót a chemoton elmélet főbb gondolatain. Közben megismerheti, hogy ki miben látta az élet titkát, hogy mi különbözteti meg az élőt az élettelentől, hogyan lehet pusztán folyadékból „gépeket”, készülékeket szerkeszteni s mi a titka az önreprodukciónak. Foglalkozik az élet keletkezésével és az élő rendszerek mesterséges előállításával is. És maga az a tény, hogy ez a negyedik magyar nyelvű kiadása e könyvnek, mutatja, hogy minden gondolkozó embernek érdemes elolvasnia, sőt, ezen túlmenően végiggondolnia is.”

Created by EasyDesign®