Chemoton elmélet I. kötet
A fluid automaták elméleti alapjai

OMIKK, 1984
pdf


„A chemoton elmélet az élő rendszerek mibenlétének elméleteként indult, majd lassan a fluid (kémiai)  automaták általános elméletévé szélesedett. Nem elvont matematikai elmélet, hanem mérnöki, azaz azt vizsgálja, hogyan lehet fluid automatákat kémiai reakció-rendszerekből konstruálni és az ilyen automaták hogyan működnek. Ezért nemcsak a konstrukcionális alapelveket tárgyalja, hanem konkrét példákat, sok esetben iparilag megvalósított technológiai példákat is mutat be az egyes konstrukciókra.

E monográfia első kötete megismertet a fluid automaták „alkatrészeivel” és azok kapcsolási módjával;  az önreprodukáló alkatrészekkel és a belőlük felépíthető önreprodukáló, majd szaporodó fluid masinákkal, köztük a legérdekesebbel a szaporodó programvezérelt fluid automatával, a chemotonnal. A könyv utolsó fejezete bemutatja, hogyan lehet a chemotonokból speciális számítógép elemeket kifejleszteni, s felvázolja egy működési alapelveiben is teljesen új, „gondolkodó” computer, a kogitátor konstrukcionális elveit.

Az élő rendszerek működésének, keletkezésének és az élővilág kifejlődésének a magyarázatával e monográfia második kötete foglalkozik a chemoton elmélet alapján.”

Created by EasyDesign®