Chemoton elmélet II. kötet
Az élő rendszerek elmélete

OMIKK, 1989
pdf


„E kétkötetes monográfia első kötete a fluid automaták általános elméletének alapjait mutatta be. Azokat a kvantitatív módszereket, körfolyamati sztöchiometriát és sztöchiokinetkikát, amelyek lehetővé teszik a fluid automaták algebrai módszerekkel történő leírását valamint konstruálásukat az elemi kémiai reakciólépésektől elindulva egészen a programvezérelt, osztódással szaporodó fluid automatákig, a chemotonokig.

A monográfia második kötete a fluid automaták elméletének alkalmazása az élő rendszerekre. Ha ugyanis az élő rendszerek alapjaikban fluid automatákként működnek, akkor az elmélet lehetőséget kell nyújtson az élő rendszerek egzakt kvantitatív elméleti tárgyalására. A kötet először bemutatja, hogy a chemotonok élő rendszereknek megfelelő tulajdonságúak és fordítva, hogy az élő rendszerek organizációja chemoton organizáció. Ezt követően a chemoton elmélet alapján levezeti a biogenezis és a prebiológiai evolúció folyamatát az enzimek és gének megjelenéséig, azaz a prokariota sejtek kialakulásáig. Végül felvázolja egy egzakt kvantitatív elméleti biológia kifejlesztésének lehetőségét és annak lehetséges alkalmazásait a biotechnológia és az élő rendszerek mesterséges szintézisének területén.”

Created by EasyDesign®