Forradalom az élet kutatásában

Gondolat, 1966


„Az élet kutatása, a biológia fizikai és kémiai eszközökkel való megközelítése soha nem látott fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtized során. Kísérletes alapon feltárult számos olyan rejtély nyitja, amely néhány évtizeddel korábban még csak elméleti, hipotetikus formában volt - jól-rosszul -  magyarázható. Gyakorlatilag megtörtént az öröklődés anyagi alapjának a kimutatása, s ez a hosszú vita alapvető kérdéseinek a megválaszolását, ugyanakkor azonban számos új probléma felmerülését is jelenti.

Ezen a határponton írta meg a szerző ezt a könyvet. Összefoglalja azokat az eredményeket, amelyeket a kísérleti biológia elért, s megvilágítja, magyarázza azokat a feladatokat, amelyeket az újonnan született tudományágnak  -  a molekuláris biológiának  -  a jövőben meg kell oldania. Ezen a téren a szerző, mint az új tudományág hazai, gyakorlati művelője, saját elképzeléseinek, feltételezéseinek is helyt ad. A könyv igen szemléletes keresztmetszetét adja a molekuláris biológiai kutatás nemzetközi helyzetének, a legkorszerűbb külföldi  forrásokra  támaszkodva ismerteti a kutatások legjelentősebb állomásait, s egyben tudománytörténeti funkciója is van: az olvasó megismerkedik a korszerű biológiai tudomány legjelentősebb neveivel. A szemléletes ábrák segítségével az érdeklődő összefoglaló ismereteket kap a molekuláris biológia mai állásáról és perspektíváiról.”