A természet kebelén

NOVUM Verlag, 2009
pdf


Ajánlás

"Ez a kézirat az ismeretterjesztés legfelsőbb kategóriájába tartozik. Nem is csodálkozhatunk rajta, hiszen a szerző nemcsak nemzetközileg ismert tudós, hanem kiváló ismeretterjesztő is. A biológiai tudományok doktora, Herman Ottó-díjas és 1989-ben Pro Natura Díjjal is kitüntették. Volt a Magyar Biológiai Társaság főtitkára, valamint a MTESZ Központi Környezet- és Természetvédelmi Tanácsának az elnöke is. Több környezetvédelmi miniszter tanácsadó testületében is dolgozott. Létrehozott egy környezetvédelmi céget is, amely legfőképpen a vízerőművek környezeti hatásainak a kérdésével foglalkozott. Számos könyve és cikke jelent meg, amelyek részben elméleti biológiai szakkönyvek, részben ismeretterjesztő: környezetvédelemmel, természetismerettel kapcsolatos könyvek, írások.

Ismeretterjesztő stílusa teljesen egyéni, rendszerint valami személyes tapasztalatból, élményből, többnyire gyermekkorának emlékeiből kiindulva mutatja be a témát, majd ezt követően különböző sztorikkal fűszerezve tárgyalja a hatásokat és az ellenhatásokat, a következményeket és a következmények elkerülhetőségét. Ezáltal ezeket a könyveket akár irodalmi alkotásoknak is felfoghatnánk, ha nem szigorúan tudományos témákat, nem szigorúan tudományos igényességgel tárgyalnának. Így könyvei  -  ahogyan ez a könyv is  -  rendkívül olvasmányossá válnak, és akár fejezetenként külön is olvashatók.

A jelen könyv hetven év tapasztalatának a legérdekesebb eseteit emeli ki, olyanokat, amelyek ma is egyre növekvő problémát jelentenek. A témákban ide-oda csapong, de mindegyik tárgykör azért kapcsolódik az előzőekhez, és észrevétlenül rávezet a következőkre. Az élő és élettelen természet váltakozva adja a témáit, beleértve az egykori tudóstársak értékelését vagy újraértékelését is.

Jellemzői a rendkívül finom megfigyelőképesség és a borotvaéles logikai következtetések. A legkisebb ellentmondásnak sem hagy helyet az írásaiban, és a gondolkodását rendszerint logikai összefüggések hiánya indítja el. Szigorú természetvédő, de nem kíméli a mai természetvédelem tevékenységét sem, ha úgy látja, hogy az nem a jó irányban halad.

Az egyes fejezetekben írottakat dokumentumfotók illusztrálják. Számos közülük  -  jellegüknél fogva  -  fél évszázados, így műszaki, technikai, művészi értéküket tekintve igen különböző minőségűek, ám hitelesek. Ez adja értéküket, és a hitelességükkel erősítik a fejezetekben elmondottakat.

A fiatalok számára a könyv feltárja a múltat, az idősek számára pedig megpezsdíti az emlékezetet, és közben mindig és mindig észrevétlenül tanít.”

Dr.Simon Tibor
Az ELTE emeritus professzora


Könyvrecenzió:

A természet kebelén  -  Dr Gánti Tibor utolsó üzenete. Tharan-Trieb Marianne, Nagymaros, 2009. augusztus 10., 7. old.

Egy hasznos élet a természet kebelén. Gondolatok Gánti Tibor utolsó könyvéről. Szili István, Természet Világa, 140. évf. 8. sz., 2009. augusztus, 379. old.

Prof. Dr. Gánti Tibor: A természet kebelén. Váci Napló, XVIII/59. 2009. július 24., 8. old

Created by EasyDesign®